Νομοθετικό πλαίσιο

Κανονισμός Σπουδαστηρίου Θεωρητικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κείμενο για νομοθετικό πλαίσιο