Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών

Το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών (ίδρυση ΦΕΚ 274/3-12-1980 τεύχος Α΄) έχει ως αποστολή:

Την ανάπτυξη και προβολή των Θεωρητικών Μαθηματικών, σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς και Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων μαθηματικού περιεχομένου όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (από σχολικό μέχρι και μεταπτυχιακό επίπεδο) και εκλαϊκευμένες παρουσιάσεις προς το ευρύ κοινό.

Τη διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης με σχολεία και μαθητές-σπουδαστές, όπως υποδοχή σχολείων, ξενάγηση στους χώρους του και διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε επιστημονικά θέματα.


uoc logo
math uoc logo

Δράσεις

1ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης

Μαθηματικές ΑποΔράσεις

Διοργανώθηκε από το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τα παραρτήματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου

2ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Κρήτης

Μαθηματικές ΑποΔράσεις 2019

Διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης 2-5 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολής Βουτών.

Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών

---

Ανάπτυξη και προβολή των Θεωρητικών Μαθηματικών, σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς και Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τα Μαθηματικά την εποχή της Τουρκοκρατίας

---

Συλλογή και συστηματικός σχολιασμός υλικού που αφορά τα Μαθηματικά που παρήχθησαν στον ελληνικό χώρο κατά τα χρόνια της ΤουρκοκρατίαςΣυνεργάτες